Ustanovitev društva

Po prvi svetovni vojni in pod novo oblastjo se je gospodarsko, društveno in politično življenje le počasi obnavljalo in ni doseglo prejšnjega razmaha. Kmalu je celo oblast začela zavirati društva, gospodarsko in podjetniško dejavnost na »vzhodnih ozemljih«. Nato pa sprejela še zakonodajo (Gentillejevi zakoni), katere cilj je bil pripojena ozemlja, narodne skupnosti in jezike »zliti« z matično italijansko državo. Kulturna, prosvetna, športna in druga društva nastala do vojne, in organizacije, ustanovljene po letu 1918, so bile v času zasedbe razpuščene, njihovo premoženje pa zaplenjeno. Ravno v tem času razpuščanj slovenskih društev pa so v Ajdovščini in  Šturjah ustanovili gasilski društvi.

Pravi vzgibi za ustanovitev društev v tako nenaklonjenem trenutku bodo najbrž ostali za vedno neznani, saj se moramo zanašati predvsem na ustno izročilo in ne na dokumente. Tako velja, da je bilo gasilsko društvo v Ajdovščini ustanovljeno 25. septembra 1925. Še isto leto pa so v skladu s tradicijo medsebojnega tekmovanja ustanovili društvo tudi v Šturjah.

Ajdovski in šturski gasilci

Prostovoljno gasilsko društvo Ajdovščina: člani in predsednik Anton Vadnjal na prvi znani fotografiji (predvidoma iz leta 1926).

Izročilo pravi, da je bil neposreden povod za ustanovitev gasilskega društva v Ajdovščini velik požar, ki je leta 1923 zajel Malikovo trgovino. V tem požaru sta izgubila življenje moški in ženska. Ob takšnem izidu je dozorelo spoznanje, da je treba v kraju organizirati obrambo pred požarom. Prvič je takšna pobuda menda nastala že leta 1919, ko so društvo ustanovili Anton Vadnjal, Ivan Škrlj, Edvard Vidrih,Viktor Furlan, Ciril Brecelj, Franc in Janko Žigon in drugi, katerih imena niso znana. Prvi fotografski posnetek ajdovskih gasilcev pa je nastal leta 1926. Tistega leta so se društvu pridružili še Stanko in Timotej Brecelj, Janez Bajc, Milče Stibilj in Ivan Jermol, tako je bilo skupno 19 članov v društvu. Zanimivo je, da jih je več kot polovica nosila priimke Škrlj, Brecelj in Žigon. Prvi načelnik društva je bil soustanovitelj Anton Vadnjal, ki je bil po rodu iz Postojne, v Ajdovščini pa je imel urarsko obrt.

Prostovoljno gasilsko društvo Šturje: člani in predsednik Josip Budihna (fotografija je nastala predvidoma leta 1927).

Društvo v Šturjah je bilo prav tako ustanovljeno v letu 1925, vendar pa točen datum ustanovitve ni znan. Sedež je bil v gostilni Budihna, katere lastnik je bil soustanovitelj društva Josip Budihna. Ta je prihajal iz Dornberka in je bil hkrati zadnji načelnik šturskih gasilcev. O obstoju društva priča društvena slika iz leta 1927, o delovanju pa ni veliko znanega.

Vseeno pa se je iz prvih let po ustanovitvi ohranilo nekaj podatkov o opremi in delovanju gasilcev PGD Ajdovščina. Razpolagali so z ročno brizgalno in orodjem za gašenje. Prevoz na požarišče so si proti odškodnini zagotovili z bližnjim lastnikom konj. Orodje so imeli shranjeno v Klepčevem hlevu, ki pa je kot v pregovoru o kovačevi kobili pogorel leta 1928. Prostore so tako preselili v mestno jedro na Stritarjevo ulico 1, leta 1962 pa v bivšo klavnico, kjer so še danes.